Illustration av bostäder
Järva
Företagslokaler, Fritid & rekreation
Visa karta
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft
  • Del av Järva 3:16, Järva 2:7

Ny sporthall och samlastnings­central

Solna stad har tillsammans med Sport­hallen och Catena AB tagit fram ett förslag till utveckling av delar av fastig­heterna Järva 3:16 och Järva 2:7. Förslaget innebär en ny sport­hall och en sam­lastnings­central. Sporthallen kommer även att kunna användas som eventhall. Sam­lastnings­centralen innehåller lager­byggnad och ranger­ytor och kommer att minska lastbils­trafiken i Arena­staden.

Vad planeras?

Catena avser att uppföra en samlastningscentral för att minska antalet transporter i Arenastaden och Sporthallen avser att bygga till sin befintliga idrottshall med ytterligare en hall.

Den nya sport- och eventhallen kommer att innehålla två inomhusplaner för bollsporter med läktare, omklädningsrum, cafeteria, gym, kontor och förråd.

I samlastningscentralen kommer varor att omlastas från lastbilar till eldrivna fordon för vidare transport till Arenastaden. Sammantaget möjliggör samlastningscentralen att transporterna i Arenastaden minskas från 5 000 till 1 500 lastbilar per vecka.

Råsta strandväg föreslås ledas om och läggas längs bangården och få en ny korsning med Sjövägen.

Vad händer nu?

Kommunstyrelsen beslutade den 13 maj 2019 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan.

Nästa steg är att byggnadsnämnden ger miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja planarbete.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Beslut om planuppdrag.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2019-08-14 15.44
Underlag till beslut om planuppdrag.pdf Pdf, 37 kB. 37 kB 2019-08-14 15.44

Utredningar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kontakta oss

Karta

Senast uppdaterad