Barn som leker framför skolbyggnad i tegel i flera våningar
Huvudsta
Kommunal service, Bostäder, Företagslokaler
Visa karta
 • Startskede
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft
 • kv. Blåmesen m.fl.

Ny skola och bostäder i Huvudsta

Solna stad har tagit fram ett förslag till detaljplan för kvarteret Blåmesen med flera. Planförslaget innebär att befintliga Tallbackaskolan ersätts med en ny skola för cirka 750 – 900 elever. Dessutom innebär planförslaget att cirka 250 nya lägenheter i flerbostadshus och 27 nya radhus skapas.

Vad planeras?

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av ny skola, samt möjliggöra för bostäder i form av radhus och ett kvarter med flerbostadshus med lokaler för centrumverksamhet i bottenvåning. Vidare är planens syfte att skapa en sammanhållen stadsstruktur i centrala Huvudsta. Befintliga höga naturvärden bevaras och ges ett utökat skydd.

Detaljplanen innebär även att området får delvis ny gatustruktur. Armégatan omvandlas från trafikled till stadsgata och medför bättre trafikmiljö för fotgängare, cyklister och bussresenärer, något som är uppsatt som mål i Solnas översiktsplan 2030. Kristinelundsvägen får delvis ny sträckning för att ge plats för den nya skolan och dess gård. En ny lokalgata uppförs i östra delen av planområdet, som blir en förlängning av Huvudstagatan. Från den gatan går en annan ny gata, mellan det nya flerbostadshuset och skolgården, för att säkerställa angörning till bostadskvarteret. Krysshammarvägen får en förhöjd standard med något justerad utformning.

Beskrivning av planprocessen

Detaljplanen handläggs med ett utökat planförfarande. Det innebär att ett förslag till detaljplan upprättas, kungörs och skickas ut på samråd till berörda parter.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Byggnadsnämnden beslutade den 2 februari 2021 att samråd ska ske.

Planförslaget finns för samråd under tiden 24 februari – 11 april 2021 här på webbplatsen, i Solna stadshus, Stadshusgången 2, och på Solna bibliotek i Solna centrum under lokalernas ordinarie öppettider. 

Efter samrådet bearbetas eventuella synpunkter som kommit in.

Digitalt samrådsmöte

Välkomna på digitalt samrådsmöte 22 mars kl 18.00.

Presentation från samrådsmötet Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 4 MB)

Film: sammanfattning av detaljplanen Visa Dölj

Så här gör du för att ansluta till det digitala samrådsmötet Visa Dölj

Du som använder mobil eller surfplatta:

 1. Klicka på länken till mötet som läggs upp på den här sidan samma dag som mötet startar
 2. Tryck på ladda ner och ladda ner appen
 3. Gå tillbaka till länken
 4. Anslut som gäst.

Du som använder dator:

 1. Klicka på länken till mötet som läggs upp på den här sidan samma dag som mötet startar
 2. Webbläsaren öppnas
 3. Klicka på fortsätta via webbläsare
 4. Anslut som gäst.
Skolbyggnad i flera våningar. Träd framför.

Tidplan

 • Startskede 2021-02-02
 • Samråd 2021-02-24 - 2021-04-11
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft

Kontakta oss

Planarkitekt

Marcus Schramm

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad