Illustration av bostäder
Järva
Fritid & rekreation
Visa karta
 • Startskede
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft
 • Kv Krossen

Ny idrottsplats i Järva

Solna stad planerar en ny idrottsplats i norra Solna. Idrotts­platsen kommer att ligga på den kilformade ytan i Järva som bland annat har kallats Krossen. Den nya idrotts­­platsen ska möta den ökade efter­frågan av idrotts­platser som kommer av att fler människor flyttar till Solna.

Vad planeras?

I Järva planeras en ny idrottsplats som främst ska användas till fotboll och rymma tre fotbollsplaner med konstgräs. Även omklädningsrum, domarrum, förråd och andra tillhörande funktioner ska byggas.

Vad händer nu?

Kommunstyrelsen beslutade den 26 mars 2018 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan. Byggnadsnämnden gav i sin tur miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja planarbetet den 23 maj 2018 (§ 67).

Nästa steg är att byggnadsnämnden ska besluta om att ställa ut planförslaget på samråd.

Detaljplanen antas inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Läs om detaljplaneprocessen.

Karta över planerat område
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Underlag till beslut om planuppdrag.pdf 2 MB 2019-06-13 10.16
Beslut om planuppdrag.pdf 880 kB 2019-06-13 10.16
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Tidplan

 • Startskede Mars 2018
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft

Kontakta oss

Planarkitekt

Astrid Fernström

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad