Illustration av bostäder
Järva
Bostäder
Visa karta
 • Startskede
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft
 • Kvarteret Spelaren, Järva 2:2

Bostäder i blivande kvarteret Spelaren

Solna stad planerar för att Peab ska bygga bostäder i det blivande kvarteret Spelaren i Järva. Det nya kvarteret kommer att utgöra entré till den nya stadsdelen från söder.

Vad planeras?

Planområdet ingick ursprungligen i den detaljplan som antogs för kvarteret Totalisatorn 2011. På grund av bullerproblematik undantogs kvarteret Spelaren och nu återupptar Solna arbetet med detaljplan för detta. Den nya trafik­buller­förordningen som trädde i kraft 1 juni 2015 och reviderades 1 juli 2017 ger bättre förutsättningar för planläggning av bostäder i det aktuella läget.

Beskrivning av planprocessen

Planen handläggs med ett standardförfarande. Standardförfarande tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, om den inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt är av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Kommunstyrelsen beslutade den 19 februari 2018 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan.

Nästa steg är att byggnadsnämnden ska besluta om att ställa ut planförslaget på samråd.

Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Beslut om planuppdrag.pdf 984 kB 2019-05-28 14.42
Underlag till beslut om planuppdrag.pdf 647 kB 2019-05-28 14.42

Utredningar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Tidplan

 • Startskede Februari 2018
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft

Kontakta oss

Planarkitekt

Erik Nordenstam

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad