Illustration av bostäder
Huvudsta
Bostäder
Visa karta
 • Startskede
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft
 • Del av Huvudsta 4:17, 4:18, 4:21

300 nya bostäder och en förskola vid Mälaren

HSB har i samråd med Solna stad arbetat fram ett förslag till utveckling av området norr om Pampas Marina. Förslaget innebär 300 nya bostäder och en förskola. I samband med den nya bebyggelsen skapas en fin plats vid vattnet och strand­promenaden rustas upp. 

Vad planeras?

I Ekelundsområdet norr om Pampas Marina ska det byggas cirka 300 bostäder, varav 20 stycken sociala lägenheter, en förskola med fyra till sex avdelningar samt lokaler i bottenvåningen.

Området ligger centralt placerat med närhet till Mälaren, Kungsholmen och Västra skogens tunnelbana och har goda förutsättningar att bli en attraktiv del av Stockholmsregionen. I samband med den nya bebyggelsen rustas strandpromenaden mellan Ekelundsbron och Huvudsta Gård upp för att förbättra tillgängligheten jämfört med idag och skapa en attraktiv plats vid vattnet.

Beskrivning av planprocessen

Planen handläggs med ett standardförfarande. Standardförfarande tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, om den inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt är av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Kommunstyrelsen beslutade den 19 juni 2017 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan.

Nästa steg är att byggnadsnämnden ska besluta om att ställa ut planförslaget på samråd.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Beslut om planuppdrag.pdf 1 MB 2019-06-10 14.59
Underlag till beslut om planuppdrag.pdf 2 MB 2019-06-10 14.59
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Tidplan

 • Startskede Juni 2017
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft

Kontakta oss

Planarkitekt

Marcus Schramm

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad