Så ska nya Ekelundsområdet utvecklas

850 nya bostäder, en ny tunnelbaneuppgång från Västra skogens tunnelbana, förskolor, sociala lägenheter och en upprustad strandpromenad längs Mälaren. Det är innehållet i detaljplanen för utvecklingen av Ekelundsområdet i sydöstra Huvudsta, som byggnadsnämnden beslutade om samråd för den 22 juni.

Ekelundsområdet ligger strax norr om Pampas Marina med närhet till Ulvsundasjön, Nordvästra Kungsholmen och Västra skogens tunnelbana. Området är idag relativt obebyggt med ett storskaligt kontorskomplex - fd Arbetsmiljöverket - och stora parkeringsytor omgivet av stora trafikanläggningar.

Nya bostäder och tunnelbaneuppgång

Den planerade bebyggelsen omfattar cirka 850 nya lägenheter och arbetsplatser med lokaler för butiker, restauranger och annan service i bottenvåningen. Två nya förskolor och 20 sociala lägenheter ingår också i bebyggelsen. En ny uppgång från Västra skogens tunnelbanestation möjliggörs och vägnätet justeras för att knyta samman området med Solnas lokala vägnät.

– Nya bostadskvarter och levande stadsgator med ett varierat utbud av service, restauranger och handel utvecklar tillsammans med den upprustade strandpromenaden Ekelund en attraktiv del av Stockholmsregionens inre kärna. Samtidigt möjliggörs genom projektet en ny entré till Västra skogens tunnelbana, som förbättrar tillgängligheten till området, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande i Solna.

I samband med den nya bebyggelsen rustas strandpromenaden mellan Ekelundsbron och Huvudsta Gård upp och en attraktiv plats skapas vid Ulvsundasjön. En ny stadsdelspark skapas centralt i området.

Från 29 juni till och med 14 september finns planförslaget utställt i Solna stadshus och på stadsbiblioteket i Solna centrum, samt digitalt på solna.se. Synpunkter lämnas skriftligen via brev, mejl eller digitalt formulär på hemsidan.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad