Nästa steg i omvandlingen av Solnavägen

Den 9 juni togs det första spadtaget för 350 nya bostäder längs Solnavägen. Projektet är en del i den större omvandlingen av Solnavägen från trafikled till levande stadsgata, med tusentals nya bostäder och en ny tunnelbanelinje.

De 350 nya bostäderna i Nordrs projekt ”Haga Palett” kommer att byggas i den södra delen av Solnavägen, i nära anslutning till Nya Karolinska sjukhuset, Solna kyrkby och Stockholms innerstad. Den 9 juni togs det första spadtaget av kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk, Solna stad, och av Nordrs koncernchef Pål Aglen.

- Genom omvandlingen av Solnavägen skapar vi en levande stadsboulevard, från Hagastaden till Råsunda torg. Nya bostäder, arbetsplatser och ett brett av restauranger, butiker och caféer i gatuplan bidrar till att skapa en mer attraktiv och trygg stadsmiljö längs gatan. Samtidigt bidrar projekten till stadens medfinansiering av ny tunnelbana, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande i Solna.

En levande stadsgata växer fram

Bostäderna som nu börjar byggas utgör en del i en större omvandling av hela Solnavägen. Den idag tungt trafikerade leden ska bli en levande stadsgata – från Nya Karolinska sjukhuset i söder till Råsunda torg i norr – med fokus på gång-, cykel- och busstrafik. Nya stadskvarter kommer att växa fram i anslutning till Solnavägen med en blandning av bostäder, arbetsplatser och lokaler i bottenvåningen för restauranger, butiker och annan service. Solnavägen ska bli en tryggare, tätare och mer attraktiv stadsgata i Solna.

5000 nya bostäder

I anslutning till Solnavägen kommer cirka 5000 nya bostäder att byggas. Huvuddelen av dessa bostäder kommer att byggas i Hagastaden, som binder samman Solna med Stockholms innerstad. Utöver Hagastaden kommer nya bostäder, arbetsplatser servicelokaler att byggas i södra Hagalund och vidare upp mot Solna centrum.

Goda kommunikationer med nya tunnelbanelinjen

Hagastaden och Hagalund kommer att ha goda kommunikationsmöjligheter tack vare den nya tunnelbanelinjen. Den nya gula linjen kommer att sträcka sig från Odenplan i Stockholm, via Hagastaden och Södra Hagalund, upp till Arenastaden. Nya stationer tillkommer i Hagastaden, Södra Hagalund och Arenastaden, med möjlighet att ta sig vidare från Odenplan till Stockholms centralstation och söderort. Den nya tunnelbanan beräknas kunna tas i drift under 2028.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad