Nya hyresrätter byggs i centrala Solna

Illustration nya byggnader Turkosen.

Cirka 80 hyresrätter, ett nytt LSS-boende och en ny allégata ska byggas när kvarteret Turkosen utvecklas. Det beslutade byggnadsnämnden den 4 maj.

– De nya hyresrätterna kommer att byggas mot Huvudstagatan, och ligger i direkt anslutning till Solna centrum och tunnelbanan. Huvudstagatan kommer att utvecklas till en levande stadsgata med allé och generösa trottoarer längs med den nya bebyggelsen. I bottenvåningarna på den nya fastigheten kommer det att finnas kommersiella lokaler, säger Torsten Svenonius, byggnadsnämndens ordförande, Solna stad.

I projektet ingår också att se över trafiksituationen och miljön kring kvarteret. Den idag hårt trafikerade Huvudstagatan byggs om för att få en tryggare och mer sammanhållen stadsmiljö.

Det händer i kvarteret Turkosen

  • Utöver cirka 80 hyreslägenheter byggs även ett LSS-boende med lägenheter och gemensamhetsutrymmen.
  • Den befintliga vårdcentralen flyttas inom kvarteret.
  • Gångtunneln som idag löper under Huvudstagatan ersätts med ett signalreglerat övergångsställe för en tryggare stadsmiljö.

Byggnadsnämnden beslutade den 4 maj att genomföra samråd om detaljplanen, som möjliggör för Bostadsstiftelsen Signalisten att bygga de nya lägenheterna. Ett samrådsmöte för Solnabor planeras till i slutet av maj.

Läs mer om kvarteret Turkosen

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad