Beslut om ny skola i Järvastaden

Den 21 mars beslutade kommunstyrelsen att etablera en ny skola i Järvastaden. Det är en F-3-skola för 240 elever som planeras på andra sidan Järva skjutbaneväg, intill ett naturnära område. Skolan byggs för att möta det växande behovet av elevplatser i stadsdelen och målsättningen är att den nya skolan ska starta höstterminen 2024.

Kommunstyrelsen beslutade den 21 mars att etablera en ny skola i Järvastaden. Skolan ska ha en kapacitet motsvarande 240 elever från förskoleklass till årskurs 3. Skolan planeras för lågstadieverksamhet med fritidshem, men ska även kunna ställas om till förskola om skolbehovet skulle minska och förskolebehovet öka. Den nya skolan kommer att ha ett tillagningskök för att möjliggöra att mat kan tillagas till skolans luncher och fritidshemmets frukostar och mellanmål. Vid uppförandet av skolan kommer krav att ställas på en hög miljöklassning.

- Järvastaden växer och för att säkerställa att barn i lågstadieåldern ska kunna gå i skola i närområdet så går vi nu vidare med att bygga en ny, modern skola i stadsdelen, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande Solna stad.

- Den nya skolan kommer att vara anpassad för att möta framtidens krav på undervisning. Skolan kommer även att vara centralt placerad med närhet till parkmiljö som kommer att skapa goda möjligheter till fysisk aktivitet, säger Marianne Damström Gereben, skolnämndens ordförande, Solna stad.

Centralt placerad med omfattande parkmiljö

Den nya skolan får en central placering i Järvastaden med närhet till en omfattande parkmiljö om cirka 15 000 kvadratmeter. Parken kommer att vara integrerad med den kringliggande bebyggelsen, däribland skolan, och bland annat innehålla en lekpark, naturlek, ytor lämpade för spontanlek och vistelseytor. Parkmiljön kommer tillsammans med skolgården att skapa goda möjligheter till fysisk aktivitet.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad