Samråd för nya bostäder i Skytteholm

Nu utvecklas stadsmiljön i Skytteholm och kvarteret Albygård. Den 12 januari gick förslag på detaljplan ut på samråd för bland annat 70 nya bostäder i området.

Den 13 december beslutade byggnadsnämnden om samråd för ett detaljplaneförslag rörande kvarteret Albygård i Skytteholm i centrala Solna, omgärdat av Huvudstagatan och Ankdammsgatan. Förslaget omfattar cirka 70 nya bostäder fördelade på två nya bostadshus. Den befintliga lågdelen mot Huvudstagatan byggs även på med en våning och får en ny tillbyggnad som möjliggör nya lokaler mot gatan.

Anslutning mot Huvudstagatan

Kvarterets anslutning mot Huvudstagatan utgör en del i ambitionen att gatan på sikt ska bli en levande stadsgata. Bland annat ska nya alléträd anläggas längs gatan. I tillbyggnadens södra ände ska ett mindre torg upprättas som ansluter till gatan och den nya gång- och cykelvägen, som kommer att leda upp på och under Huvudstagatan.

Samråd

Planförslaget finns ute för samråd under tiden 12 januari till 11 februari 2022. Digitalt samrådsmöte hålls den 26 januari 2022 klockan 18.00 på Teams.

Mer information, en film om detaljplanen samt länk till samrådsmötet hittar du på solna.se/albygard.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad