Samråd för nya kontor och bostäder i Hagalund

Nu fortsätter arbetet med att utveckla Solna stationsområde i norra Hagalund. Den 21 december gick förslag på detaljplan ut på samråd rörande nya kontorshus och bostäder i området.

Den 13 december beslutade byggnadsnämnden om samråd för ett detaljplaneförslag för kvarteren Stigbygeln och Tömmen, belägna strax öster om Solna station. Förslaget omfattar tre nya kontorshus, bostäder, nya lokaler och ett torg som förbinder Gårdsvägen med Kolonnvägen.

Förbättringar på Gårdsvägen och Kolonnvägen

Detaljplanen ger utrymme för förbättrad framkomlighet på Kolonnvägen genom möjligheten att bredda vägen från tvåfilig till fyrfilig. Vägen kan då ha dubbla kollektivtrafikfält för att förbättra framkomligheten för framtida stombussar. Gårdsvägen föreslås byggas om till en cykelgata, där cykeltrafik prioriteras och utrymme görs för grönska och bredare trottoarer.

Samråd

Planförslaget finns ute för samråd under tiden 21 december 2021 till och med 4 februari 2022. Digitalt samrådsmöte kommer att hållas den 13 januari med start klockan 18.00. Mer information, en film om detaljplanen samt länk till mötet finner du på solna.se/stigbygeln

Kontakta oss

Senast uppdaterad