Första spadtag för nya bostadskvarter vid Solna centrum

Första spadtaget har tagits för nya bostadskvarter med 400 bostäder vid Solna centrum, med butiker, restauranger och service i gatuplan. Projektet utgör en milstolpe i utvecklingen av Solnavägen till levande stadsgata.

Två personer med spadar

Torsten Svenonius, byggnadsnämndens ordförande, Solna stad, och Carola Lavén, vd Besqab.

Den 15 december togs det första spadtaget för de nya bostadskvarter som ska byggas ovanpå parkeringsdäcket vid Solna centrum. Spadtaget genomfördes av Torsten Svenonius, byggnadsnämndens ordförande, Solna stad och Carola Lavén, VD Besqab.

– Spadtaget för de nya kvarteren vid Solna centrum markerar en viktig milstolpe i utvecklingen av Solnavägen till en trygg och levande stadsgata, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

400 bostäder vid en levande stadsgata

Kvarteren kommer att omfatta upp till 400 nya bostäder samt LSS-bostäder och lokaler i bottenvåningen mot Solnavägen, med till exempel butiker, service, restauranger och caféer. Bebyggelsen bildar en ny stadsfront mot Solnavägen och utgör en etapp i utvecklingen av Solnavägen till tät, trygg och levande stadsgata – från Råsunda torg i norr till Hagastaden och Stockholms innerstad i söder. Samtidigt ger projektet ett bidrag till stadens medfinansiering av utbyggnaden av ny tunnelbana genom Solna.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad