Stadsmiljöpris till ny dagvattendamm i Bergshamra

Solna stads Stadsmiljöpris 2021 går till den nya dagvattendammen i Bergshamra. Vinnaren utsågs den 8 december på årets sista Frukostbricka.

Dagvattendammen i Bergshamra vinner Solna stads Stadsmiljöpris 2021. Torsten Svenonius, byggnadsnämndens ordförande, delade ut priset den 8 december på årets sita Frukostbricka – ett återkommande arrangemang av Solna stad för det lokala näringslivet. De andra två nominerade bidragen var Nöten 5 i Solna strand och KI Residence, vid Karolinska Institutet.

Solna stads Stadsmiljöpris 2021

Vinnare

Dagvattendammen i Bergshamra

Adress: Pumphusvägen, Bergshamra
Byggaktör: Tekniska förvaltningen, Solna stad
Arkitekt: Ekologigruppen i samarbete med WRS

Juryns motivering

Gestaltningen samspelar med strukturerna i det kulturhistoriska landskapet i Nationalstadsparken och Pipers park. Den meandrande formen landar mjukt i gräsmarken och bidrar till optimal rening av dagvattnet innan det når Brunnsviken. Samtidigt har Bergshamraborna fått ett nytt promenadstråk med ett attraktivt blickfång. En slingrande stenmjölsstig låter besökaren strosa runt dammen och komma vattnet nära.

Om dagvattendammen

Den nya dagvattendammen anlades i Bergshamra sommaren 2020, som en del av Solna stads strategi för hållbar dagvattenhantering. Dammen renar stora mängder föroreningar från vattnet innan det når Brunnsviken. Växter som planterats i dammen tar uppnäringsämnen samt filtrerar och syresätter vattnet innan det släpps ut i sjön. Samtidigt skapar väterna en livsmiljö för mikroorganismer som bakterier och djurplankton som också bidrar i reningsarbetet. Dammen har utformats för att vara ett tillgängligt och attraktivt rekreationsområde med brygga och ny gångbro över utloppet.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad