Den nya stadsdelen Södra Hagalund växer fram – beslut om samråd

Samråd ska genomföras om detaljplanen för nya kvarter i det som idag är Hagalunds arbetsplatsområde – det beslutade byggnadsnämnden den 19 maj 2021. Planförslaget omfattar 365 nya lägenheter, nya förskola och nytt torg i anslutning till den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund.

Hagalunds arbetsplatsområde omvandlas till en levande stadsdel: Södra Hagalund. Det första stora projektet i den omfattande stadsutvecklingen blir nya kvarter i anslutning till den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund. Nu ska samråd genomföras om detaljplanen.

– De nya kvarteren markerar startskottet för en hållbar utveckling av Hagalunds arbetsplatsområde till den nya levande stadsdelen Södra Hagalund. Samtidigt bidrar anslutningen till den nya tunnelbanestationen och utvecklingen av Solnavägen till stadsmässig boulevard till områdets attraktionskraft, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

365 nya bostäder, arbetsplatser och förskola

Detaljplanen för kvarteret Gelbgjutaren m.fl. omfattar cirka 365 nya bostäder, förskola, arbetsplatser samt LSS-lägenheter. Som ett led i Solna stads ambition att erbjuda ett varierat utbud av lägenhetsstorlekar ska minst var femte lägenhet bestå av fyra rum och kök eller mer.

Ny tunnelbana och utveckling av Solnavägen

Projektet innebär blandad stadsbebyggelse vid den kommande tunnelbanestationen Södra Hagalund, på den nya gula linjen som byggs genom Solna. I den östra delen av kvarteret anläggs ett torg i anslutning till en av uppgångarna till den nya stationen. Torget blir en attraktiv samlingsplats för verksamheter som till exempel caféer, butiker och ateljéer. Projektet bidrar även till utvecklingen av Solnavägen från trafikled till levande stadsgata.

Samrådsperiod och digitala samrådsmöten

Byggnadsnämnden beslutade att samråd ska genomföras om detaljplanen den 19 maj 2021. Samrådsperioden är mellan den 26 maj och den 7 juli 2021. Planförslaget och en fysisk modell ställs ut i Solna stadshus, Stadshusgången 2, under ordinarie öppettider. Planförslaget finns även i Solna stadsbibliotek i Solna centrum, under ordinarie öppettider.

Digitalt samrådsmöte kommer äga rum den 14 juni 2021 kl 18.00. Ta del av planhandlingar, tyck till och delta i det digitala samrådsmötet på solna.se/gelbgjutaren

Kontakta oss

Senast uppdaterad