Bagartorp utvecklas med 230 nya bostäder och upprustat centrum

Kommunfullmäktige har antagit en detaljplan som möjliggör utvecklingen av Bagartorp till en mer levande, trygg och attraktiv stadsdel. Planen omfattar 230 nya bostäder, upprustat centrum och förbättrad anslutning till Ulriksdals pendeltågsstation. Syftet är att länka samman stadsdelen med Järvastaden och Nya Ulriksdal.

Kommunfullmäktige antog den 24 maj 2021 en detaljplan som utvecklar Bagartorps centrum. Det innebär 230 nya bostäder – både hyresrätter och bostadsrätter – upprustning och omgestaltning av Bagartorps centrum och en förbättrad anslutning till Ulriksdals pendeltågsstation.

– Bagartorp är ett av Solnas prioriterade utvecklingsområden och ska bli till en mer levande, trygg och attraktiv stadsdel med nya bostäder, upprustat centrum samt förbättrade stråk för cykel och gång. Samtidigt knyts Bagartorp samman med Järvastaden och Nya Ulriksdal, med en bättre anslutning till pendeltågsstationen, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

– Signalisten tar sitt ansvar att utveckla Bagartorp dels genom att upprusta det befintliga beståndet som idag har akuta renoveringsbehov, dels genom att tillföra nya hyresrätter. Resultatet blir en levande stadsdel med både gammalt och nytt, säger Magnus Nilsson, ordförande, Bostadsstiftelsen Signalisten.

Nya bostäder och upprustat centrum

Detaljplanen för Bagartorps centrum innebär ny bebyggelse med cirka 230 nya bostäder, varav 130 kommer att vara hyresrätter som kommer att uppföras av Bostadsstiftelsen Signalisten. Planen omfattar ett höghus med sjutton våningar, ett lägre punkthus med nio våningar och två lamellhus med sju våningar. Kvarteret innehåller varierade lägenhetsstorlekar och i gatuplan mot centrumtorget planeras lokaler för till exempel restauranger, butiker och service, som bidrar till en mer levande, attraktiv och tryggare stadsmiljö. Samtidigt genomförs en upprustning och omgestaltning av entrétorget mellan Bagartorpsringen och Ulriksdals pendeltågsstation, med fler gröna ytor och bättre stråk för cykel- och gångtrafik.

Prioriterat utvecklingsområde

Bagartorp är ett av stadens prioriterade utvecklingsområden – här pågår och planeras flera nya bostäder med såväl hyresrätter som bostadsrätter och området görs tryggare, mer levande och attraktivt med förbättrad anslutning till Ulriksdals pendeltågsstation, fler verksamheter i gatuplan och upprustning av centrumytan vid stationen. Syftet är att koppla samman stadsdelen med Järvastaden och Nya Ulriksdal. Samtidigt pågår bygget av en ny högstadieskola som öppnar höstterminen 2021 och Bagartorp har även pekats ut som platsen för ett nytt vård- och omsorgsboende för Solnas äldre.

Kontakta oss

Senast uppdaterad