Startskott för nya stadskvarter vid Solnavägen och Södra Hagalunds tunnelbanestation

Kommunfullmäktige antog den 22 februari exploateringsavtal och detaljplan för ny bebyggelse vid Solnavägen och ny tunnelbana vid Södra Hagalund. Projektet innebär 600 nya bostäder och nya arbetsplatser kring ett torg som förbinder Solnavägen med den nya tunnelbanestationens entré.

Detaljplanen omfattar ny stadsbebyggelse i direkt anslutning till tunnelbanestationen Södra Hagalund, på tunnelbanans nya gula linje mellan Odenplan och Arenastaden, som just nu byggs genom Solna. Här kommer nya bostadshus och arbetsplatser att kanta ett torg som förbinder Solnavägen med tunnelbanans entré. Butiker, restauranger och service i gatuplan bidrar till en mer levande och attraktiv stadsmiljö. Byggherre är Nordr Sverige AB, som förvärvar marken som den nya bebyggelsen uppförs på, av Solna stad.

– Startskottet för den nya bebyggelsen vid Södra Hagalund markerar en viktig milstolpe i stadens ambitioner att omvandla Solnavägen från en trafikled till en trygg och levande stadsgata. Bostäder och arbetsplatser i anslutning till utbyggd kollektivtrafik är ett bra exempel på hållbar stadsutveckling, samtidigt som projektet bidrar till stadens medfinansiering av den nya tunnelbanan, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

600 nya bostäder och kontorshus med gröna terrasser

På den norra sidan av torget vid tunnelbanestationens sydvästra entré skapas upp till 600 nya lägenheter i bostadshus av varierande höjd kring två innergårdar, med lokaler för butiker, restauranger och service i bottenvåningar mot Solnavägen och torget. Av de nya bostäderna ska femton procent ska vara större lägenheter, med fyra rum och kök eller mer, för till exempel barnfamiljer och den ska också inrymma ett LSS-boende och sociala lägenheter. I direkt anslutning byggs även en ny förskola för 90 barn.

På torgets södra sida byggs ett tolv våningar högt kontorshus, som kommer att inrymma Nordrs nya huvudkontor samt andra kontor och kommersiella lokaler. Huset byggs i terrasser för ökat ljusinsläpp på torget samtidigt som dagvatten leds ned till renande växtbäddar. Här föreslås också verksamheter som till exempel restaurang, konferens och gym.

Samordning med utbyggnaden av tunnelbanan

Projektets genomförande förutsätter en noggrann samordning med Regions Stockholms utbyggnad av tunnelbanelinjen till Arenastaden och tunnelbanestation Södra Hagalund. Parallellt med utbyggnaden av tunnelbanan som redan pågår, påbörjas de förberedande exploateringsarbetena för att möjliggöra den nya bebyggelsen under andra kvartalet 2021. I ett första skede kommer ledningsomläggningar och en ombyggnad av Solnavägen att ske och därefter bergschaktsarbeten. Byggstart för kontorshuset är planerad till fjärde kvartalet 2025 och för det första bostadskvarteret till fjärde kvartalet 2026. Driftsättning av den nya tunnelbanan till Arenastaden är planerade till 2028.

Längs Solnavägen påbörjas, förutom utbyggnaden av att denna bebyggelse, även utbyggnaden av nya bostäder i kvarteret Banken och i kvarteret Fogdevreten under 2021.

Kontakta oss

Senast uppdaterad