Solna stärker sin position inom life science

Solna stad arbetar intensivt tillsammans med fastighetsägare och andra aktörer för att etablera Solna som en plats för forskning och företagande inom området life science. Arbetet ger goda resultat och har lett till både nyetableringar och expansion av befintliga verksamheter. Därmed skapas också många nya arbetstillfällen i Solna.

– Solna fortsätter stärka sin position som ett nav inom life science. Här bedrivs banbrytande forskning och innovativ samverkan mellan akademi och näringsliv, samtidigt som världsledande företag skapar nya arbetstillfällen i kommunen, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

Begreppet life science rymmer bland annat industriell tillverkning inom bioteknik, medicinteknik och läkemedelsutveckling, men även forskning och utveckling inom området. I den framväxande stadsdelen Hagastaden, på gränsen mellan Solna och Stockholm, finns en stor koncentration av forskning och företagande inom området life science. Och runtom i staden finns en mängd andra närliggande företag och institutioner som bidrar till stadens position som nav för life science.

Forskningsinstitutioner och myndigheter inom life science

Solna stad arbetar tillsammans med fastighetsägare och andra aktörer för att bidra till att utveckla Solna till ett nav inom life science. Ambitionen är att Hagastaden ska utvecklas till en levande stadsdel med boende, handel, kultur, parkområden som samtidigt är ett nav i Stockholm-Uppsalaregionens kluster för life science. I Hagastaden finns tunga forskningsinstitutioner som Karolinska Institutet och Nya Karolinska Universitetssjukhuset, men också myndigheter som Folkhälsomyndigheten och den europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC).

Världsledande företag skapar nya arbetstillfällen

Närheten till de framstående forskningsmiljöerna i Solna lockar till sig världsledande företag inom life science, som etablerar sin verksamhet här och skapar många arbetstillfällen i regionen. Företagen etablerar sig nu i hela Solna, inte enbart i Hagastaden. Några exempel är vaccinföretaget Valneva, som under 2021 utökar sin verksamhet med ytterligare en anläggning i Solna för att kunna höja produktionskapaciteten för ett vaccin mot covid-19.

Ett annat vaccinföretag som valt att förlägga sin verksamhet till Solna är Scandinavian Biopharma, som arbetar med att utveckla världens första vaccin mot ETEC-bakterier. Även det svenska biotechföretaget Affibody och Waters, ett av världens ledande företag inom avancerad instrumentteknik inom life science, finns i Solna. Medicinteknikföretaget Carmeda och Link Medical, en researchorganisation som erbjuder produktutveckling inom läkemedel och medicinsk teknik, kommer under 2021 att flytta sina respektive verksamheter till Ulriksdal och Frösunda.

Kontakta oss

Senast uppdaterad