450 nya bostäder i sydvästra Huvudsta

Kommunfullmäktige i Solna stad antog den 31 augusti detaljplanen för del av Huvudsta 3:1 som innebär 450 nya bostäder i Huvudsta liksom sociala lägenheter, en ny förskola och lokaler för butiker, restauranger och service i de fyra nya kvarteren.

– Den nya bebyggelsen i Huvudsta med 450 nya bostäder bidrar till en mer levande och sammanhållen stadsdel med närhet till såväl strand som grönområden, samtidigt som kvarteren tillsammans med Solnaverkets torn bildar en ny tydlig entré till Solna från sydväst, säger Torsten Svenonius, byggnadsnämndens ordförande, Solna stad.

Bostäder, lokaler och ny förskola

Detaljplanen omfattar fyra nya bostadskvarter med cirka 450 lägenheter samt ny möjlighet till parkering, framför allt längs med Huvudstaleden. I de nya kvarteren byggs även tio LSS-lägenheter och en ny förskola som kan ta emot cirka 70 barn. Lokalerna i bottenvåningen ger möjligheter till verksamheter och kommersiell service, som till exempel butiker och restauranger, vilket bidrar till en mer levande stadsmiljö. En ny väganslutning till och från området skapas i den norra delen, för att avlasta Alphyddevägen. Samtidigt skapas en ny entré till park- och naturområdet, som även ligger i anslutning till den nya förskolan.

Grönområden och strandliv

Sydvästra Huvudsta har ett gynnsamt läge för utbyggnad med bostäder – med närhet till två tunnelbanestationer (Huvudsta och Solna strand) och tillgång till grönområden och stränder. De nya kvarteren bidrar till en mer sammanhållen stadsbild i området och en ökad attraktionskraft med ett större utbud av kommersiell och offentlig service.

Utveckling av Solnaverket i parallell detaljplan

Detaljplanen för del av Huvudsta 3:1 har tagits fram tillsammans med detaljplanen för kvarteret Krukmakaren, som möjliggör en utveckling av Solnaverket, eftersom detaljplanerna är beroende av varandra.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad