Ny samlastningscentral ersätter lastbilar med eldrivna transporter

Nu påbörjar byggnadsnämnden arbetet med detaljplanen för en samlastningscentral, som ska minska antalet transporter i Arenastaden, samt en ny sport- och eventhall vid Råstaparkhallen.

Kartbild över området

Ungefärligt område för planuppdraget.

Byggnadsnämnden har beslutat om planuppdrag för utveckling av området vid Råstaparkhallen och Råsta strandväg, enligt tidigare överenskommelser mellan Solna stad, Sporthallen i Solna AB och Catena AB.

– Med utvecklingen av området vid Råsta strandväg ökar vi utbudet av fritidsaktiviteter i Solna med ny sporthall, samtidigt som vi med samlastningscentralen minskar klimatpåverkan genom att ersätta flera tusen lastbilar med eldrivna transporter i Arenastaden, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

Minskad klimatpåverkan med färre transporter

Överenskommelsen omfattar bland annat en samlastningscentral med lagerbyggnad och rangerytor, som syftar till att minska antalet transporter i Arenastaden. Detta genom att möjliggöra omlastning av varor för vidare transport med eldrivna fordon in till verksamheterna i Arenastaden. Bedömningen är att samlastningscentralen kan minska transporterna i Arenastaden från 5 000 till 3 000 lastbilar per vecka, vilket innebär en minskning på cirka 40 procent.

Ny sporthall med två inomhusbanor

Överenskommelsen innebär även en utveckling av området vid nuvarande Råstaparkhallen med en ny sport- och eventhall. Den nya hallen länkas samman med den befintliga sporthallen och planeras omfatta två inomhusbanor för till exempel handboll, innebandy, volleyboll eller basket, med läktare på två sidor. Ovanpå den tillhörande parkeringen får samtidigt den intilliggande tennishallen möjlighet att uppföra ett däck för utomhustennisbanor.

Arbetet med detaljplan påbörjas

En principöverenskommelse mellan Solna stad och Sporthallen i Solna AB, som äger fastigheterna Järva 3:16 och Järva 2:7, beslutades vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 maj 2019. Sporthallen i Solna AB har i sin tur en överenskommelse med Catena AB. Byggnadsnämnden beslutade på sitt sammanträde den 29 januari 2020 att ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med detaljplanen.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad