Aktuellt med anledning av det nya coronaviruset

Här kan du ta del av aktuell information som gäller Solna gymnasium med anledning av coronaviruset. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Övergripande information från Solna stad med anledning av coronaviruset kan du ta del av på solna.se/coronavirus

Senast uppdaterat: Tisdag den 11 augusti

Gymnasieskolorna öppnade åter upp sina lokaler för undervisning den 15 juni i enlighet med regeringsbeslut. Det innebär att när vi går in i höstterminen 2020 sker undervisningen på plats i skolans lokaler med nedanstående undantag.

För att kunna bidra till minskat tryck i kollektivtrafiken i enlighet med regeringens förordning samt de regionala kollektivtrafikmyndigheternas önskemål har beslut om nedanstående åtgärder tagits för Solna gymnasium:

Från och med onsdagen den 26 augusti bedrivs fjärrundervisning för årskurs 3 varje onsdag.

Från och med fredagen den 28 augusti bedrivs fjärrundervisning för årskurs 2 varje fredag.

Åtgärderna gäller i första hand fram till den 26 oktober 2020.

Information som gått ut till Solna gymnasiums elever och vårdnadshavare

Vårdnadshavare till elever som är över 18 år får i vissa fall inte samma information som eleverna via lärplattformen It's Learning. Via länkarna nedan kan dessa vårdnadshavare ta del av samma information som eleverna får.

Senast skickad information:

Information skickad tisdag 11 augustiPDF (pdf, 81 kB)
Brevet innehåller information inför höstterminens start utifrån det rådande läget med spridningen av corona/covid-19.

Tidigare skickad information:

Information skickad fredag 12 juniPDF (pdf, 64 kB)
Brevet innehåller bland annat information om uthämtning av examensbevis och sommarens lovskola.

Information skickad fredag 29 majPDF (pdf, 114 kB)
Brevet innehåller information om hur vi utifrån de rådande förutsättningarna avslutar läsåret.

Information skickad till gymnasiets årskurs 3, onsdag 6 majPDF (pdf, 79 kB)
Brevet innehåller information om årets studentfirande kommer att gå till med anledning av coronapandemin.

Information skickad till gymnasiets årskurs 3, fredag 24 aprilPDF (pdf, 46 kB)
Brevet innehåller information om hur coronapandemin påverkar årets studentfirande.

Information skickad fredag 24 april 2020PDF (pdf, 90 kB)
Brevet innehåller information om fjärrundervisningen, skolavslutningen och lovskola i sommar.

Information skickad onsdag 8 april 2020PDF (pdf, 94 kB)
Brevet innehåller information om prov och hur undervisningen på distans fortlöper.

Information skickad onsdag 8 april 2020PDF (pdf, 49 kB)
Brevet innehåller information till åk 3 som gäller studentfirandet.

Information skickad fredag den 27 mars 2020PDF (pdf, 91 kB)
Brevet innehåller information om prov och hur undervisningen på distans fortlöper.

Information skickad fredag den 20 mars 2020PDF (pdf, 150 kB)
Brevet innehåller information om hur fjärrundervisningen kommer att gå till, vad som förväntas av vårdnadshavare och elever och hur eleven kan få hjälp om det behövs.

Information skickad tisdag den 17 mars 2020PDF (pdf, 90 kB)
Brevet innehåller information och instruktioner inför övergången till digital undervisning med anledning av att gymnasiet stänger från och med 18 mars i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad