Aktuellt - om coronaviruset

Här kan du ta del av aktuell information som gäller Solna gymnasium med anledning av coronaviruset. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Övergripande information med anledning av coronaviruset kan du ta del av på solna.se/coronavirus

Uppdaterat fredag den 6 juni

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer håller Solna gymnasium stängt sedan den 18 mars, och undervisningen sker på distans. Det beslutade skolnämnden med ordförandebeslut den 17 mars. Ambitionen är att arbetsplatsförlagt lärande (APL) ska genomföras enligt plan. Elever och vårdnadshavare får information via lärplattformen It's Learning.

Nationella prov ställs in

Skolverket har fattat beslut om att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 30 mars och resten av våren, till och med den 30 juni. Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs.

Bakgrunden till beslutet är att proven är svåra att genomföra under rådande omständigheter och i en situation när de nationella proven inte kan genomföras som avsett, ger de ett sämre stöd för likvärdig bedömning. Lärarna är vana vid att sätta betyg och har andra bedömningsunderlag utöver de nationella proven. Den betygssättande läraren kommer att göra sin bedömning utifrån ett så brett och varierat underlag som möjligt vid tiden för betygssättningen.

Information som gått ut till Solna gymnasiums elever och vårdnadshavare

Vårdnadshavare till elever som är över 18 år får i vissa fall inte samma information som eleverna via lärplattformen It's Learning. Via länkarna nedan kan dessa vårdnadshavare ta del av samma information som eleverna får.

Information skickad fredag 6 juniPDF (pdf, 64 kB)
Brevet innehåller bland annat information om uthämtning av examensbevis och sommarens lovskola.

Information skickad fredag 29 majPDF (pdf, 114 kB)
Brevet innehåller information om hur vi utifrån de rådande förutsättningarna avslutar läsåret.

Information skickad till gymnasiets årskurs 3, onsdag 6 aprilPDF (pdf, 79 kB)
Brevet innehåller information om årets studentfirande kommer att gå till med anledning av coronapandemin.

Information skickad till gymnasiets årskurs 3, fredag 24 aprilPDF (pdf, 46 kB)
Brevet innehåller information om hur coronapandemin påverkar årets studentfirande.

Information skickad fredag 24 april 2020PDF (pdf, 90 kB)
Brevet innehåller information om fjärrundervisningen, skolavslutningen och lovskola i sommar.

Information skickad onsdag 8 april 2020PDF (pdf, 94 kB)
Brevet innehåller information om prov och hur undervisningen på distans fortlöper.

Information skickad onsdag 8 april 2020PDF (pdf, 49 kB)
Brevet innehåller information till åk 3 som gäller studentfirandet.

Information skickad fredag den 27 mars 2020PDF (pdf, 91 kB)
Brevet innehåller information om prov och hur undervisningen på distans fortlöper.

Information skickad fredag den 20 mars 2020PDF (pdf, 150 kB)
Brevet innehåller information om hur fjärrundervisningen kommer att gå till, vad som förväntas av vårdnadshavare och elever och hur eleven kan få hjälp om det behövs.

Information skickad tisdag den 17 mars 2020PDF (pdf, 90 kB)
Brevet innehåller information och instruktioner inför övergången till digital undervisning med anledning av att gymnasiet stänger från och med 18 mars i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad