NIU-eleverna i årskurs 3 besökte Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)

Våra NIU-elever i årskurs 3 besökte Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) och gick på föreläsningen Livet som elitidrottare och dubbla karriärer.

Temaföreläsning: ”Livet som elitidrottare och dubbla karriärer”

Föreläsningen fokuserade på elitidrottares villkor och på de förväntningar samhället har på dem. Föreläsningen behandlade möjligheterna att kombinera idrott på hög nivå med det övriga i livet och att skapa möjligheter till framtida övergång från elitidrottande till annan yrkeskarriär.

Föreläsare: Magnus Kilger och Dan Wiorek

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad