Kemikalier, droger och en hållbar utveckling - ungdomars miljö och hälsa

90 elever från Solna gymnasiums Naturvetenskapliga program deltog i seminariet ” Kemikalier, droger och en hållbar utveckling - ungdomars miljö och hälsa” i aula Medica vid Karolinska Institutet.

Seminariet ” Kemikalier, droger och en hållbar utveckling - ungdomars miljö och hälsa” i aula Medica vid Karolinska Institutet.

Seminariet ” Kemikalier, droger och en hållbar utveckling - ungdomars miljö och hälsa” i aula Medica vid Karolinska Institutet. Foto: Solna gymnasium

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad