Temadag om klimat och kultur på Solna gymnasium

Måndagen den 2 december hölls en tema­dag om klimat och kultur för samt­liga elever på Solna gymna­sium. Eleverna tog del av kultur­aktivi­teter på skolan och i när­området där såväl muséer och biblio­tek som före­tag och kultur­aktörer ordnade work­shops och visningar. Dagen är en del stadens kultur­intro­duktion och tar avstamp i Barn­konventio­nens formule­ringar om barns rätt till kultur.

Visningar och workshops

Marabouparken, Olle Olsson Hagalund­muséet, SEB och Solna hembygds­förening tog emot elev­grupper under dagen för att tala om sina samlingar och verksam­heter. Ulrika Gunnars­dotter talade om sitt konstnär­skap och visade runt på ateljé­kollektivet Gelb i Hagalund, och stadens kultur­pedagog Nina Nykvist guidade genom tunnel­banans konstnär­liga gestaltning.

På Filmstaden Råsunda visades två filmer med klimattema: En obekväm uppföljare och Bikes VS Cars. På biblio­teket i Solna Centrum visades konstfilmen From the top of a steep hill.

På Solna gymnasium föreläste sociala hållbarhets­strategen Jonas Fläckerud om klimat­positivism och en fotoserie med inspire­rande exempel visades. Elever i årskurs 3 visade en egen konstvägg om konstens och kulturens betydelse, och i Klimathuset fick man ett kvitto på sin livsstils klimatavtryck. Det globala konstprojektet Breathe with me fanns också på plats.

Konstnären Susanne Vollmer berättade om sitt konstnär­skap och lät eleverna prova en enklare övning. En annan aktivitet gick ut på att göra sin egen skylt med inspiration från bland annat den globala klimat­rörelsen Fridays for future.

Föreläsning och musik av­slutade tema­dagen

Björn Wiman, kulturchef på Dagens Nyheter, talade om klimat och kultur utifrån sin bok 33 tankar om världens viktigaste nyhet. Därefter fram­trädde Emil Jensen. Med sin blandning av musik, lyrik och komik väckte han tankar och känslor kring hållbarhet och medmänsklighet.

Några foton från temadagen finns att se på Solna stads Facebookstatus från samma dag.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avstamp i Agenda 2030 och Barn­kon­ventionen

Temadagen tar sitt avstamp i FN:s Agenda 2030 och Barn­konventionen, som blir svensk lag från och med den 1 januari 2020. Konventions­staterna ska bland annat ”främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konst­närliga livet och (…) uppmuntra tillhanda­hållandet av lämpliga och lika möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet”.

En del av Solna stads kultur­intro­duk­tion

Temadagen är en del av Solna stads kultur­introduktion för barn och unga och sam­ordnas av kultur- och fritids­förvaltningen i samarbete med skolan, med del­finansiering från miljö- och byggnads­förvaltningen.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad