Antagningbesked

När får jag besked om jag kommit med på sökta kurser?

Besked om Solna Vuxenutbildning beviljat din ansökan får du tidigast fyra veckor före kursstart. Senast två veckor före kursstart skickar skolan kallelse och information.
Har du sökt kurs på grundläggande nivå får du besked från skolan senast en vecka före kursstart.
Har du anmält dig till svenskundervisning för invandrare (sfi) meddelar skolan dig inom två veckor efter anmälan när du kan börja.
Om du sökt och blivit beviljad kurs och fått besked om att skolan inte startar kursen måste du själv hitta alternativ via webb-katalogen. Kontakta den alternativa skolan för att höra om kursen startar där.
Skolan kan därefter kontakta Solna Vuxenutbildning för ändring av skola.
Har du gjort ett andrahndsval kan du kontakta Solna Vuxenutbildning direkt.

Om Solna Vuxenutbildning inte beviljar din sökta kurs/utbildning får du särskilt besked om detta.

På gymnasial nivå finns ingen platsgaranti även om du är behörig. Är det fler sökande än det finns ekonomiska resurser eller platser på skolan så görs ett urval. Den med kort utbildning har företräde framför den med längre enligt förordningen om kommunal vuxenutbildning.
Dela: