Samhällsorientering för nyanlända invandrare

Samhällsorientering för nyanlända invandrare är en kurs som ger viktig information för dig som är ny i Sverige.
Du får kunskap om dina rättigheter och skyldigheter, hur samhället är organiserat och om praktiskt vardagsliv. Kursen är gratis och ges på ditt modermål eller annat språk som du kan.

Kursinnehåll
Åtta teman ingår:

 • Att komma till Sverige
 • Att bo i Sverige
 • Att försörja sig och utvecklas i Sverige
 • Individens rättigheter och skyldigheter
 • Att bilda familj och leva med barn i Sverige
 • Att påverka Sverige
 • Att vårda sin hälsa i Sverige
 • Att åldras i Sverige

Vem kan gå kursen?
Samhällsorienteringen är för dig som är mellan 18 och 64 år och

 • är anhöriginvandrare och folkbokfördes i en kommun för första gången efter 1 maj 2013
 • eller har en etableringsplan via Arbetsförmedlingen

Samhällsorienteringen erbjuds inte till dig som är:

 • medborgare i ett EU/EES-land eller Schweiz
 • gymnasiestuderande
 • arbetskraftsinvandrare
 • gäststuderande eller gästforskare

Anmälan
Anmälan kan göras genom att kontakta Solnas kontaktcenter på telefon 08-746 10 00 eller via kontaktformulär. Vid anmälan, uppge alltid:

- personnummer, språk och utbildningsbakgrund
för den person som ärendet handlar om
- telefonnummer
- e-postadress

Dela: