Utbildning i svenska för invandrare / SFI

  • Utbildning i svenska för invandrare ger dig grundläggande utbildning i svenska språket så att du kan kommunicera i vardagsliv, samhällsliv och arbetsliv. All undervisning är kostnadsfri och skolan har de böcker du behöver.

Sfi består av tre olika studievägar 1-3 och har fyra olika kurser, A-D. Vilken nivå du ska gå i avgörs utifrån din utbildningsbakgrund och eventuella förkunskper eller genom test.

Kurs A - B Studieväg 1. För dig som har kort eller inte någon skolgång från ditt hemland.

Kurs B - C Studieväg 2. För dig som har grundskola eller oavslutad gymnasieutbildning.

Kurs C - D Studieväg 3. För dig med mycket god studievana, akademisk bakgrund och förmåga att arbeta självständigt.

Du kan läsa mer om de olika studievägarna och kurserna på Skolverkets webbplats. Länken finns under rubriken "Populära sidor".

Vem får studera sfi?

Kommer du från ett land utanför EU/EES ska du:
- vara folkbokförd i Solna
- ha personnummer
- vara minst 16 år
Du anmäler dig via sfi-anmälan påvux.solna.se/student.

Kommer du från ett EU/EES-land och har ett samordningsnummer eller personnummer ska du:
- vara folkbokförd i Solna
- ha samordningsnummer eller personnummer
- vara minst 16 år
Du anmäler dig via sfi-anmälan påvux.solna.se/student.

Kommer du från ett EU/EES-land utan personnummer eller samordningsnummer får du studera sfi och ska:
- bo i Solna (ha en adress i Solna)
- vara minst 16 år
- göra din anmälan i Solna stadshus. Ta med pass för att visa ditt medborgarskap. Vi behåller en kopia av passet. Kopian sparas i Solna stad (Kompetensförvaltningen) enbart för att säkerställa att vi erhållit alla uppgifter som vi behöver för din sfi-anmälan.Därefter förstörs den.

Kommer du från ett land utanför EU/EES med uppehållstillstånd i ett EU-land får du studera sfi och ska:
- bo i Solna (ha en adress i Solna)
- vara minst 16 år
- göra din anmälan i Solna stadshus. Ta med beslut om uppehållstillstånd och pass för att visa ditt medborgarskap. Vi behåller en kopia av beslutet om uppehållstillstånd och av passet.
Kopiorna sparas i Solna stad (Kompetensförvaltningen) enbart för att säkerställa att vi erhållit alla uppgifter som vi behöver för din sfi-anmälan. Därefter förstörs dem.


Var och när kan jag studera?
Solna Vuxenutbildning har avtal med flera olika skolor som har olika tider att erbjuda. Se listan med skolor under "Relaterade dokument". Alla skolor tar emot nya elever var 14:e dag utom under sommaren. När du har anmält dig får du en kallelse via mail från skolan om att du kan börja inom 2-3 veckor.

Hur anmäler jag mig?
Du anmäler dig via ett webformulär. I anmälan ska du välja skola och tid för dina studier.
Efter att du gjort din anmälan får du meddelande från skolan om när du ska börja.
Har du frågor om när du kan börja ska du kontakta skolan.

Får jag betyg eller intyg?
Betyg ska sättas på varje avslutad kurs. Betygsskalan har fem godkända steg A, B, C, D och E, och ett underkänt steg F. Du kan också få ett intyg.
Efter avslutad kurs eller utbildning kan du begära att få ut ditt betyg av Solna Vuxenutbildning.
Gör din beställning via formuläret under "Populära sidor", till höger på sidan.

Har jag rätt till studiemedel?
Du som studerar sfi har inte rätt att söka studiemedel från CSN (Centrala Studiestödsnämnden).

Återanmälan
Om du har gjort avbrott från dina sfi-studier i Solna kommun och vill fortsätta ska du anmäla dig igen till din gamla skola.
Har du varit borta längre än tio månader måste du göra en ny anmälan hos Solna Vuxenutbildning.

Hur lång är utbildningen?
Kurstiden varierar, beroende på utbildningsbakgrund, förkunskaper och planerad studieväg. Du kan välja mellan att studera på dagtid, kvällstid, lördagar eller på distans.

Byta skola
Om du av någon anledning vill byta skola under pågående studier, ska du vända dig till den skola där du studerar just nu och meddela detta.
Du måste sedan anmäla dig på nytt och välja en ny skola!
Till sfi-anmälan

Bor i Solna men vill studera i annan kommun
Om du är folkbokförd i Solna men vill studera i en annan kommun ska du ansöka i den kommun du vill studera i. Efter att du har gjort ansökan måste du skicka eller lämna den till din hemkommun (Solna Vuxenutbildning). Ange dina skäl till varför du önskar studera i en annan kommun.
Solna stad erbjuder sfi vid många olika skolor och under olika tider och tillåter studier i annan kommun endast i undantagsfall.

Bor i annan kommun men vill studera sfi i Solna
Bor du i en annan kommun än Solna ska du använda blanketten "Ansökan sfi – sökande från annan kommun" som du hittar under "Relaterade dokument". Blanketten fyller du i och skickar till din hemkommun. Din hemkommun beslutar om du kan studera i Solna eller inte.

Sfi under sommaren
Det finns inget sommarlov på sfi utan undervisningen pågår hela sommaren. Om du planerar att vara ledig fyller du i en ledighetsansökan på din skola. Skolorna tar emot nya anmälningar men i begränsad omfattning under sommaren. Information hittar du till höger under "Relaterade dokument" och Sfi information skolor.

Svenska för yrkesutbildade eller företagare, SFX-yrke
Du som har en yrkesutbildning från ditt hemland kan studera sfi med inriktning mot ditt yrke eller eget företag så att du snabbt kan bli yrkesverksam i Sverige också. All information om detta finns på webbplatsen "Svenska för yrkesutbildade i Stockholms län" som finns under "Populära sidor" till höger på sidan. Om du bor i Solna ska du lämna din ansökan till Solna Vuxenutbildning även om utbildningen finns i en annan kommun.

Viktig information om sfa-medicin
På grund av en större omorganisation av sfa-medicin kommer inga nya undervisningsgrupper starta upp under hösten 2019. För dig som redan sökt och blivit antagen hänvisas till hemkommunen för information om alternativa studier. Mer information om nya intag och starter för sfa kommer publiceras på sfx-hemsida under september eller oktober månad.

Prövning i utbildning i svenska för invandrare
Du som är bosatt i landet och vill ha betyg från din utbildning i svenska för invandrare har möjlighet att genomgå prövning. Detta gäller även om du tidigare har fått betyg på kursen.
Läs mer om prövning

Efter avslutade SFI-studier
Har du fått betyg A eller B på Sfi D-kursen kan du anmäla dig till nivåtest i svenska som andraspråk. Testresultatet avgör därefter vilken svenska-kurs du kan söka. Anmäl dig till nivåtest här.
Har du fått betyg C, D eller E på sfi D-kursen, söker du därefter vanligtvis Svenska som andraspråk, grundläggande nivå delkurs 2.

Språkcaféer - Träna din svenska
Vill du träna att tala svenska i grupp? På biblioteket i Solna finns ett Språkcafé med svensktalande samtalsledare.

Dela: