Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna erbjuds genom interkommunal samverkan med Lärvux i Stockholm,Täby, Sollentuna och med flera andra kommuner.

Lärvux är vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter beroende på utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada eller autism. För dig som har hörselnedsättning finns möjlighet att få undervisning på teckenspråk.

Lärvux vänder sig till dig som behöver förbättra eller komplettera din utbildning.
Kurser på Lärvux ger kunskaper motsvarande obligatoriska särskolan (grundsärskola) samt gymnasiesärskolans nationella program.

Lärvux har även yrkesinriktade kurser på hel- eller deltid.
På de yrkesinriktade heltidskurserna kan du studera på gymnasiesärnivå
eller reguljär gymnasienivå.

Du kan studera:
Träningsskolekurser
Grundsärkurser
Gymnasiesärkurser
Kurser för dig med förvärvad hjärnskada
SFI
Kurser på teckenspråk

Lärvux erbjuder:
Små undervisningsgrupper
Lärare med specialpedagogisk kompetens
Undervisning på teckenspråk
Studie – och yrkesvägledning

Alla får en individuell studieplan. I slutet av läsåret görs en individuell utvärdering.
Efter avslutad kurs ges betyg eller intyg.
Det kostar inget att studera på Lärvux.

Vill du veta mer eller ansöka?

Kontakta gärna
Solna Vuxenutbildning på tel. 08-746 10 00
eller Lärvux i:
Stockholm på tel. 08-508 33 247 / 08-508 33 249
Sollentuna på tel. 08-597 830 15
Täby på tel. 08-55 55 8490

Studierna är kostnadsfria. Den som förlorar arbetsinkomst kan söka ersättning från SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Dela: