Betygsbeställning sfi

De personuppgifter som du fyller i kommer att användas till nödvändig administration på Kompetensförvaltningen. Uppgifterna behandlas i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagen GDPR. Dina uppgifter sparas enbart för kontakt med dig och för din betygsbeställning. När ditt betyg är utskrivet raderas beställningen.
Du har rätt att kontakta vårt dataskyddsombud om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@solna.se
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Alla fält markerade med Obligatoriskt är obligatoriska och måste fyllas i.

Beställning av utskrift av betyg
Välj ett alternativ:
Välj ett alternativ:
Dela: