Prövning och validering

För dig som redan har kunskaper i en nationell kurs eller delkurs, vill läsa in en kurs på egen hand eller vill höja dina betyg anordnas prövning. Genom att göra en prövning kan du få betyg på en kurs eller delkurs. Betyget grundas på uppvisade kunskaper i hela kursen. Du ska vara 20 år eller ha examensbevis, studiebevis eller slutbetyg från ett nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan.

Prövning inom kommunal vuxenutbildning kan antingen göras hos de skolor som Solna kommun har avtal med eller i någon annan kommun i Sverige.
Vill du göra en prövning kontaktar du skolorna för att höra om de har möjlighet att ta emot dig för prövning. Prövningsdatum samt anmälningstid bestämmer skolorna.
Aktuella skolor i Solna hittar du i webbkatalogen. Vill du göra prövning i någon annan kommun än Solna, kontaktar du varje kommun separat. Hemkommunen behöver inte meddelas om prövningen görs i annan kommun än hemkommunen.

För dig som vill genomföra prövning gäller:
• Betyg F från kommunal vuxenutbildning – kostnadsfritt oavsett var prövningen genomförs.

• Godkända betyg eller inget betyg sedan tidigare – prövningen kostar 500 kronor/kurs/delkurs Avgiften betalas direkt till den skola där du gör prövningen.

Efter genomförd prövning via Solna registreras betygsresultatet samt rapporteras till UHR:s betygsdatabas (Antagningen) och till CSN.
På Skolverkets webbplats kan du läsa om kurs- och ämnesmålen samt betygskriterierna för kurserna. Prövning kan också göras hos annan huvudman/kommun som anordnar den aktuella kursen.
Tänk på att en prövning ofta är omfattande och kräver mycket arbete, planera din prövning i god tid.
Prövning kan du bara göra enligt de kursplaner som började gälla 1 juli 2012, det vill säga nu gällande kurser och delkurser.

Validering

Om du har kunskaper inom ett eller flera yrkesområden kan du få dina kunskaper validerade. En validering innebär en kartläggning av dina kunskaper och kompetenser som sedan leder till en dokumentation i form av intyg eller betyg. Validering kan med andra ord förkorta din utbildningstid.

Validering sker på de skolor som vi har avtal med och du söker kurs/utbildning via webbkatalogen.
Validering görs på den skola du blivit antagen till.
Du ska vara folkbokförd i Solna kommun.
Betygssättning efter en validering i kommunal vuxenutbildning sker genom prövning.

Dela:

Populära sidor