Nivåtest anmälan

Du kan anmäla dig för att göra nivåtest/förkunskapstest i svenska, svenska som andraspråk, matematik, engelska eller naturvetenskap. Du får göra test om du inte har betyg i ämnet eller om du har ett betyg eller test som är äldre än 6 månader.

  • Du måste vara folkbokförd i Solna kommun. Bor du i annan kommun än Solna ska du kontakta din hemkommun för att göra nivåtest.
    Har du ett samordningsnummer kan du anmäla dig till nivåtest.
  • Du ska inte göra nivåtest om du redan studerar i ämnet.
  • Nivåtest ger inget betyg.
  • Vill du ha ett betyg i en kurs hänvisas du till att göra en prövning.
  • Om du inte kan någon svenska alls ska du anmäla dig till sfi (svenska för invandrare).

If you do not speak or understand any Swedish, then instead of doing the test you will have to fill in an application for SFI (Swedish for immigrants)

De personuppgifter som du fyller i kommer att användas till nödvändig administration på Kompetensförvaltningen i Solna. Uppgifterna behandlas i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagen GDPR. Dina uppgifter sparas enbart för att kontakta dig och vid bedömning av nivåtest. När ditt nivåtest bedömts bifogas uppgifterna till ansökan om du gör en ansökan till den kommunala vuxenutbildningen i Solna.
Du har rätt att kontakta vårt dataskyddsombud om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter.Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@solna.se
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Alla fält markerade med Obligatoriskt är obligatoriska och måste fyllas i.


Vilket ämne vill du göra test i (välj ett)? Obligatoriskt
Har du betyg eller andra kunskaper i ämnet som du vill göra test i? Obligatoriskt
Jag vill göra test (flera alternativ kan väljas): Obligatoriskt

Har du dokumenterad inlärningsproblematik som dyslexi eller ADHD? Behöver du anpassning vid test?

Dela: