Synpunkter och förslag till förbättring

Det är viktigt för oss att du trivs på din utbildning och att du får kunskaper utifrån de nationella kursmålen. Om du är missnöjd med utbildningen ber vi dig att lämna dina synpunkter. Detta kommer att hjälpa skolan och oss att vidareutveckla och förbättra vuxenutbildning.

Om du är missnöjd med din utbildning eller skola, eller du har förbättringsförslag kan du:
1. Tala med din lärare
2. Tala med rektor på skolan där du studerar
3. Om dina klagomål inte åtgärdas, och du är fortfarande missnöjd med din utbildning ber vi dig kontakta rektorn för vuxenutbildning i Solna, tel. 08-746 10 00

Du kan vara anonym, men kan då inte få information om hur vi följer upp ditt ärende.
En inkommen anmälan är en offentlig handling som allmänheten kan ta del av.

Dina synpunkter och klagomål är en hjälp att förbättra och utveckla verksamheten. Synpunkter och klagomål tas om hand så snabbt som möjligt för att rätta till fel som har uppstått.

Dela: