Kurser och yrkesutbildning på gymnasial nivå

Kommunal utbildning på gymnasial nivå motsvarar gymnasieskolan för ungdomar.
När det gäller de gymnasiala teoretiska kurserna erbjuder de olika skolorna flexibla studier. Du kan kombinera kurser som det passar dig; dagtid, kvällstid eller på distans.

Det finns regler för vem som har rätt till en kursplats om det finns fler sökande än antal platser på en kurs. Vid antagning prioriteras de som fått minst utbildning.(Skollagen 20 kap 2§).
Solna kommun köper ett visst antal kursplatser på våra skolor. Att det är få elever som läser en kurs innebär alltså inte att det finns tomma platser.
Du får antagningsbesked senast fyra veckor före kursstart.

Om du inte har avslutat gymnasiet räknas du som kortutbildad. Så här bedöms/prioriteras vem som har störst rätt till en kursplats.

  1. Du som har kort utbildning och vill fullfölja studier som du påbörjat och har en individuell studieplan.
  2. Du som inte har avslutat gymnasiet. Du som har avslutat gymnasiet men behöver komplettera din examen från gymnasieskolan inför högre studier.
  3. Du som behöver utbildningen för ditt nuvarande yrke eller ditt planerade yrkesval.

Ansökan gör du direkt på webben. Kursstarterna varierar under hela året och du ansöker senast åtta veckor före kursstart.
Kom ihåg att skanna eller sända in betyg över dina förkunskaper till oss så vi kan behandla din ansökan.
Läs mer under rubriken "Inför dina studier".

Dela: