Kurser på grundläggande nivå

Kommunal utbildning på grundläggande nivå motsvarar den nioåriga grundskolan. Den riktar sig till dig som behöver förbättra dina kunskaper i att läsa, skriva och räkna eller till dig som har ofullständig grundskola eller kort utbildning från annat land. Det går bra att kombinera grundläggande kurser med kurser på gymnasienivå.

Förkunskaper

Som regel behövs inga förkunskaper för att studera på grundläggande nivå. Om du inte har svenska som modersmål krävs dock att du har betyg från SFI, kurs D eller motsvarande kunskaper.

Efter avslutade SFI-studier
Har du fått betyg C, D eller E på sfi D-kursen så söker du därefter vanligtvis Svenska som andraspråk, grundläggande nivå delkurs 2.

Har du fått betyg A eller B på Sfi D-kursen så erbjuds du kontakta Solna Vuxenutbildning för att göra ett nivåtest i svenska som andraspråk. Testresultatet avgör vilken nivå som du därefter kan söka kurs på.

Kursplaner och betygskriterier

Kurserna har nationellt fastställda kursplaner som beskriver mål och betygskriterier. Du hittar kursplanerna på Skolverkets webbplats.

Ansökan

Ansökan gör du direkt på webben. I webkatalogen hittar du ett flertal olika kurser som erbjuds på grundläggande nivå. Kursstarterna varierar under hela året och du ansöker senast tre veckor före kursstart.
Om du direkt efter att ha avslutat en grundläggande kurs vill fortsätta att studera samma ämne på gymnasial nivå, så måste du söka kursen senast åtta veckor före kursstart.
Kom ihåg att vi alltid måste ha dina betyg över dina förkunskaper skickade till oss så att vi kan behandla din ansökan.

Dela: