Betyg och intyg

De kurser du slutfört kan du få dokumenterade i olika betygsdokument. Alla kurser har en ämnesplan som beskriver kunskapsmålen. Kunskapskraven anger också vilken kunskapsnivå du ska uppnå för ett visst betyg. Kunskapskraven får du av skolan vid kursstart. Du kan läsa om kraven på Skolverkets webbplats under rubriken "Läroplaner, ämnen och kurser".

Betygsbeställning av grundläggande och gymnasiala kurser samt kurspaket

Efter avslutad kurs eller utbildning kan du begära att få ut ditt betyg av Solna Vuxenutbildning. Efter att betyget satts hos skolan tar det dock minst tre veckor tills betyget levereras till oss och kan skrivas ut. Har du bråttom så be din lärare/skola att om möjligt skynda på processen.

Du beställer en betygsutskrift via beställningsformuläret i vår web-katalog.
Om du inte redan har ett inlogg måste du först skapa ett för att kunna göra en beställning. På ditt studerandekonto kan du se om betygen kommit från din skola.
Om betyget kommit oss tillhanda från skolan utfärdas det inom en vecka efter din beställning.
Om betyget inte kommit från skolan läggs din beställning på bevakning.
Du kan välja att hämta betyget i receptionen i Solna stadshus eller att vi skickar det till dig.
Uppfyller du kraven för att få ett fullständigt slutbetyg/gymnasieexamen utfärdat måste du anmäla det hos någon av våra studievägledare. Det kan ta upp till två veckor innan ditt slutbetyg/gymnasieexamen är färdigbehandlat.

Betygsbeställning av sfi (svenskundervisning för invandrare)
Efter avslutad kurs eller utbildning kan du begära att få ut ditt betyg av Solna Vuxenutbildning. Efter att betyget satts hos skolan tar det dock minst tre veckor tills betyget levereras till oss och kan skrivas ut. Beställ ditt sfi-betyg här.

Slutbetyg och gymnasieexamen
I ett slutbetyg från kommunal vuxenutbildning ska betyg i samtliga kärnämneskurser ingå samt fritt valda kurser upp till
• 2 350 gymnasiepoäng - kurser lästa efter 1 juli 2000

Ett betyg som satts mer än åtta år före slutbetygets utfärdande får bara tas in i slutbetyget om rektor på grund av särskilda skäl medger det.
Uppfyller du kraven för att få ett fullständigt slutbetyg/gymnasieexamen utfärdat måste du anmäla det minst två veckor i förväg till någon av studievägledarna.

Nya kursplaner började användas inom kommunal vuxenutbildning från och med 1 juli 2012. En del nya kurser tillkom medan andra försvann, du hittar de nya ämnesplanerna på Skolverkets webbplats. Samma datum började även ny betygsskala tillämpas, från A (högst) till F (underkänt). Detta får konsekvenser för utfärdande av slutbetyg/examen.
Slutbetyg ersätts av gymnasieexamen omfattande 2 400 poäng, högskoleförberedande examen eller yrkesexamen, med krav på visst innehåll. Enligt övergångsregler får slutbetyg utfärdas senast 1 juli 2020.

Slutbetyg (2350 poäng) får utfärdas senast 1 juli 2020
Ett slutbetyg omfattar 2 350 gymnasiepoäng.
Slutbetyg kommer att ersättas med gymnasieexamen, högskoleförberedande examen eller yrkesexamen, med krav på visst innehåll.
Du som studerande kommer alltså fortfarande ha möjlighet att få grundläggande behörighet till högre studier, men dina äldre betyg (betyg utfärdade mellan 2001-2012) kommer att behöva omvandlas. Planering mot gymnasieexamen gör du tillsammans med studie- och yrkesvägledare på Solna Vuxenutbildning.
Ovanstående gäller inte dig som redan fått dokumentet slutbetyg utfärdat av gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning. Utfärdat slutbetyg kommer att vara giltigt även framöver.
Kontakta studie- och yrkesvägledare om du vill veta hur dessa förändringar kommer att beröra DIG!

Gymnasieexamen från kommunal vuxenutbildning, inkl. gymnasiearbete.
Saknar du en gymnasieexamen eller ett slutbetyg från en treårig gymnasieutbildning har du möjlighet att få en gymnasieexamen från gymnasial vuxenutbildning (komvux). Läs om gymnasieexamen under Relaterade länkar till höger på denna sida.

Rapportering av betyg till antagningen (UHR)
Solna Vuxenutbildning är ansluten till UHRs (Universitets - och högskolerådet) betygsdatabas dit vi regelbundet rapporterar samtliga enstaka betyg, slutbetyg och gymnasieexamen som är daterade från och med 1 januari 2012. Du behöver därför inte själv skicka in kopia av ditt betyg om du söker högskoleutbildning. Några dagar efter att du anmält dig syns dina betyg på Antagning.se. Ser du då att något betyg saknas för dig, skicka själv in betyget till UHR så fort som möjligt.

Reglerna för behörighet till studier vid högskolan ändras/justeras ofta. Se aktuella bestämmelser på antagning.se eller kontakta studievägledare.
Söker du utbildning inom t.ex. folkhögskola eller yrkeshögskola måste du alltid själv skicka in en betygskopia.
Sista kompletteringsdag:
Hösterminen 2019 - 20 juni är sista dag för dig att kunna betygskomplettera till UHR.

Intyg

Du som genomgått en kurs i kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, eller utbildning i svenska för invandrare och vill få dina kunskaper dokumenterade på ett annat sätt än genom betyg kan få ett intyg. Det är skolna där man studerat som utfärdar intyget.
Betyg används företrädesvis vid antagning till högre utbildning. Ibland kan det vara mer relevant att kunna visa vilka kunskaper man har. Därför är det möjligt att begära ett intyg med en beskrivande information om vilka kunskaper du har. Om du har genomgått en orienteringskurs eller en individuell kurs ska du få ett intyg.
Läraren ska emellertid inte avstå från att sätta betyg på de genomförda kurser där betyg ska sättas, även om du bara vill ha ett intyg.
Önskar du få ett intyg utfärdat ska du kontakta skolan.

Dela: