Behörighet och förkunskapskrav

När är jag behörig att söka grundläggande och gymnasial vuxenutbildning?
Du är behörig att delta i kommunal vuxenutbildning, från och med juli månad det år du fyller 20 år. Är du under 20 år och har gymnasieexamen, studiebevis eller slutbetyg från gymnasieskolan är du också behörig. För att få studera måste du sakna kunskaper som utbildningen ska ge och ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Du måste vara folkbokförd i Solna kommun.
Om du vill studera i Solna men är folkbokförd i en annan kommun är det din hemkommun som bestämmer om du får studera i Solna eller inte. Du ansöker via Solnas webbkatalog och ska därefter skriva ut ansökan och lämna den till vuxenutbildningen där du är folkbokförd.

Du kan läsa mer om behörighet till kommunal vuxenutbildning i skollagen 2010:800 20 kap 20§ samt i förordning om vuxenutbildning (2011:1108). För intagna i kriminalvårdsanstalt se skollagen 2010:800 24 kap 10§.

Vem får studera sfi?
Du har rätt att studera sfi om du är folkbokförd i Solna kommun, är minst 16 år och inte har grundläggande kunskaper i svenska språket. Läs mer under rubriken Utbildning i svenska för invandrare.

Vilka förkunskaper behöver jag?
Som regel behövs inga förkunskaper för att studera på grundläggande nivå.
Om du inte har svenska som modersmål behöver du ha ett betyg från SFI, kurs D eller kunna uppvisa motsvarande förkunskaper. Kurser på gymnasial nivå bygger på kunskaper från grundskolan eller på föregående kurs inom ett ämne.

Vilka är mina möjligheter att komma in på de kurser jag sökt?
Obegränsad antagning till utbildning på grundskolenivå.
Om du saknar kunskaper som normalt uppnås i grundskolan har du rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå.

Begränsad antagning till gymnasial utbildning
Utbildning på gymnasial nivå är ingen rättighet och antagningen anpassas till om det finns ekonomiska resurser.
Om samtliga behöriga sökande till gymnasial vuxenutbildning inte kan tas emot sker ett urval där den som har lägst utbildning har företräde.
Undantag
Från och med år 2017 finns rätten att läsa in behörighet för utbildningar inom högskola eller yrkeshögskola.
De behörigheter som kan läsas in är:
- För utbildning inom högskola – Grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare samt en eller flera särskilda behörigheter till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare.
- För utbildning inom yrkeshögskola – Grundläggande behörighet samt en eller flera särskilda kunskaper för utbildning på yrkeshögskola.

Grundläggande behörighet krävs innan man kan läsa in en särskild behörighet (se mer om behörighet/förkunskapskrav på studera.nu resp. yrkeshogskolan.se)

Om du vill höja betyg eller saknar betyg i en viss kurs kan du göra en prövning för få ett betyg.

Är du osäker på vad som gäller för dig, kontakta studie - och yrkesvägledare.

När får jag besked om att jag har blivit antagen eller inte?
Antagningsbesked skickas ut från den skola du sökt, senast 2 veckor före kursstart. Mer information finns i antagningsbeskedet.
Blir du inte antagen får du särskilt meddelande om detta från Solna Vuxenutbildning.

Dela: