Påverka i skolan

Eleverna på Ulriksdalsskolan ska få kunskap om demokratins principer och utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

Vi uppnår detta bland annat genom klassråd och elevråd.

Ulriksdalsskolan arbetar för ett nära samarbete mellan föräldrar och skola. Föräldrainflytandet är organiserat i föräldraråd med representanter från skolans klasser.

Dela: