Om Ulriksdalsskolan

Ulriksdalsskolan som är den första nya kommunala skolan i Solna på 40 år, öppnade i augusti 2014.

Skolan har kapacitet för 900 elever och en personalstyrka 130 personer. Fastigheten som skolan ligger i är 10 000 kvadratmeter stor och innehåller bland annat lokaler för undervisning, laboratorium, bibliotek och skolmatsal med tillagningskök.

Intill skolan ligger en fullstor sporthall på 2000 kvadratmeter som samutnyttjas av skolan och kommunens föreningsverksamhet. Detta för att möta det ökade behovet av moderna idrottshallar i Solna och Stockholmsområdet.

Ulriksdalsskolan

Dela: