Om Tallbackaskolan

Tallbackaskolan är en F-9 skola med integrerad grundsärskola i Huvudstaområdet.

Tallbacka huvudingång

På Tallbackaskolan har vi en vision om en skola som upplevs som trygg för alla och med hög måluppfyllelse. Tallbackas ledord är Trygghet, Respekt, Ansvar och Arbetsro.

Här ska elever och personal kunna känna sig hemma och tillsammans utvecklas och lära av varandra.

Personalen brinner för sitt arbete med sina olika bakgrunder, erfarenheter och åldrar ger det skolan de nyanser eleverna behöver. Vårt upptagningsområde är i huvudsak Huvudsta men vi har även elever utanför området som väljer att söka hit.

På Tallbackaskolan pågår ett digitaliseringsarbete. Vi arbetar aktivt med arbetssätt och förändrad syn på lärande som innebär att lärandet ska bli ännu mer synligt för eleven. All personal genomgår Digislyftet för att öka den digitala kompetensen och för att arbeta med formativ bedömning. Se filmen där vi berättar mer om vårt arbete.

Dela: