Allas rätt till utbildning på Tallbackaskolan

Tallbackaskolan i Solna deltar i det globala projektet Allas rätt till utbildning. Elever från skolan fick en fredag i oktober möjlighet att träffa och prata med en politiker om vikten av utbildning och konsekvenserna för de mest utsatta unga som nekas denna rättighet.

Elever i klassrum
Ministerbesök på Tallbackaskolan på temat Alla barns rätt till utbildning. Foto: Solna stad

Tillsammans med elever i bland annat USA, Indien, Japan och Chile samt fler än 30 orter i Sverige deltog eleverna på Tallbackaskolan i Solna i det globala projektet Alla barns rätt till utbildning. Det innebär att politiker över hela världen går tillbaka till skolan för att tillsammans med eleverna lyfta frågan om rätten till utbildning och de unga som inte går i skolan i världen i dag. Under en dryg timme på fredagseftermiddagen tog en nioendeklass emot en tidigare elev på skolan, Helen Hellmark Knutsson, ministern för högre utbildning och forskning.

Eleverna hade förberett en presentation på temat barns rätt till utbildning. De var väl förberedda och hade bland annat lärt sig om hur situationen i världen ser ut i dag, vilka resurser som behövs samt vad som behöver göras för att fler ska få gå i skolan. Eleverna hade även förberett diskussionsfrågor som ministern fick svara på.

Efter klassrumsbesöket så träffade ministern skolans elevråd. De berättade om sina kärnfrågor, vad de tycker är viktigt för ungdomar och barn i skolan. Ministern uppskattade elevernas engagemang och drivkraft i frågor om bland annat elevernas arbetsmiljö och viljan att stötta människor i andra delar av välden. Besöket var mycket uppskattat av alla deltagare och Helene bjöds in att komma tillbaka på skolans 50-års jubileum nästa år.

Övriga deltagare på detta besök var representanter från BRIS och centrala elevråd.

ministern tar en bild på sig själv och glada elever

Dela: