Fritidshemmet

Tallbackaskolans fritidshem är uppdelat årskursvis, det vill säga att klasserna i årskurs 1 har eget fritidshem, likaså årskurs 2 och 3, samt förskoleklass.

gå på lina

Öppettider

  • Fritidshemmet har öppet måndag till fredag kl. 6.30 - 18.00.
  • Öppning (6.30) och stängning (18.00) sker på fritidshemmet för åk 1, ingång från skolgården. 1:ornas, 3:ornas och förskoleklassens fritidshem öppnar 7.50 och stänger 16.45.
  • 7:30-8 är vi ute varje dag och därefter går eleverna till respektive fritidsavdelningar.

3- 4 gånger per termin har personalen arbetsplatsträffar från kl. 16 för att planera verksamheten. Dessa dagar har fritidshemmet öppet som vanligt men bemannas av för barnen välkända vikarier.

I början på höstterminen har personalen på Tallbackaskolan två planeringsdagar, då håller fritidshemmet stängt.

Måltider

Frukost serveras i matsalen från 6:45-7:30. Då har eleverna möjlighet att äta en enkel frukost (mjölk och smörgås) på fritidshemmet. Mellanmål serveras i matsalen 13.30 - 14.30 och äts klassvis. Tiderna för mellanmålet kan variera något beroende på elevernas schema och vilka aktiviteter som är planerade. Under skollov serveras det även lunch.

Aktiviteter

Varje vecka erbjuds följande aktiviteter:

  • Tvärgrupper
  • Utelek
  • Organiserade rastaktiviteter

Därutöver planerar och genomför personalen ytterligare verksamhet som barnen kan välja att delta i. Planeringen och information om fritidsverksamheten skickas varannan vecka/varje månad.

Kontakt

Klicka här för telefonnummer till Tallbackaskolans fritidshem

Det kan vara svårt att nå oss 8.30 -15.30 men det går bra att lämna ett meddelande.

Det går alltid att kontakta fritidshem och skola genom Kontaktcenter

Skollov

När eleverna har skollov är det öppet som vanligt på fritidshemmet. Öppettiderna kan ändras något utifrån de behov av barnomsorg vårdnadshavare meddelar.

Några veckor före loven får vårdnadshavare meddela om barnet ska vara ledigt eller de tider som barnet ska vara på fritidshemmet. För att kunna planera en god verksamhet är det av största vikt att vårdnadshavare meddelar närvaro eller frånvaro i god tid. Fritidshemmet skickar länk till ett formulär där vårdnadshavare fyller i tiderna.

Dela: