IT-policy

Datorer, surfplattor och smartphones är självklara verktyg för arbetet i skolan. Varje elev får ett personligt konto för att kunna använda skolans datorer samt fri tillgång till skolans trådlösa nätverk. Varje elev ansvarar för sitt konto och att följa Solna Gymnasiums IT-Policy.

IT-Policy

  • Datorer, surfplattor och smartphones används som ett redskap i det dagliga arbetet
  • Behörighet och lösenord får användas endast av innehavaren.
  • Eleverna ska vara aktsamma om skolans IT-utrustning.

Solna Gymnasiums verksamhet bygger på demokratiska värderingar, baserade på respekt och hänsyn. Självklart gäller lagar och regler i samhället även på skolan.

Det är inte tillåtet att,

  • befatta sig med rasistiskt eller pornografiskt material
  • befatta sig med kränkande eller förtalande ändamål
  • befatta sig med program, musik, bilder, text eller annat material belagt med copyright
  • göra intrång i andra datorsystem eller på annat sätt bryta mot existerande lagar
Dela: