Trygg och säker

Solna Gymnasium skall vara en trygg och säker skola för både elever och person.

Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. En trygg och stimulerande läromiljö är en förutsättning.

Dela:

Kontakt

Solna Gymnasium

Expedition

08-746 10 00
08-734 26 38 (fax)

solna­gymna­sium@solna.se

Besöksadress

Råsundavägen 80
169 57 SOLNA

Skicka meddelande till Solna Gymnasium