Solna Gymnasiums utbyte med Sint-Maartens College, Voorburg, Nederländerna

Elever från ekonomiprogrammets åk 1 har tillsammans med 18 elever från Nederländerna arbetat med hållbart företagande under en vecka.

Projektet som genomförs för andra året, har gett deltagarna kunskap om FN:s globala mål, hållbarhet gällande såväl stadsplanering som vegetarisk mat samt hur man på kort tid kan arbeta fram hållbara affärsidéer. Inspiration har eleverna fått genom föreläsningar, studiebesök, museibesök mm. Veckan avslutades med en presentation av affärsidéerna i ett "draknäste" i Solna stadshus. Projektet, som är ett Erasmus+-projekt innehåller också ett kulturellt utbyte då eleverna bor hemma hos varandra. I mars 2020 reser eleverna från Solna Gymnasium till Holland för nästa dela av projektet.

Dela: