Om antagningsprocessen till NIU Fäktning vid Solna Gymnasium

Sök till NIU Fäktning senast 1/12.

Vi bedömer och rangordnar alla kandidater. Bedömning består av:

  • Tävlingsresultat under senaste säsong (USM ÄU och Kadett klass)
  • Aktuell plats i uttagnings ranking (EM, VM kadett klass)
  • Fäktkunskap (bedömning av tekniska och taktiska kunskaper i samråd med klubbtränare)
  • Fysiska färdigheter (bedömning av fystester om sådana finns registrerat)
  • Inställning och motivation till träningen (i samråd med klubbtränare)
  • Utvecklingspotential
  • Betyg

Varje område bedöms i en skala från 1 till 10.

För att kunna göra en bättre bedömning kan kandidater kallas till en intervju och även provträning, samt fystester. Bedömningsprocessen beräknas vara klar senast 8 februari och därefter meddelas alla kandidater om beslut.

Dela:

Kontakt

Tomasz Goral

Ansvarig tränare fäktning

NIU Fäktning

tomas­z.gor­al@solna.se

Skicka meddelande till Fäktning