Om antagningsprocessen till NIU Fäktning vid Solna Gymnasium

Sök till NIU Fäktning vid Solna Gymnasium med officiell blankett senast 1 december.

Alla kandidater ska söka plats till NIU Fäktning med officiell blankett senast 1 december.

Blanketter skickas via email till: Tomasz.Goral@solna.se

Vi bedömer och rangordnar alla kandidater. Bedömning består av:

  • Tävlingsresultat under senaste säsong (USM ÄU och Kadett klass)
  • Aktuell plats i uttagnings ranking (EM, VM kadett klass)
  • Fäktkunskap (bedömning av tekniska och taktiska kunskaper i samråd med klubbtränare)
  • Fysiska färdigheter (bedömning av fystester om sådana finns registrerat)
  • Inställning och motivation till träningen (i samråd med klubbtränare)
  • Utvecklingspotential
  • Betyg

Varje område bedöms i en skala från 1 till 10.

För att kunna göra en bättre bedömning kan kandidater kallas till en intervju och även provträning, samt fystester. Bedömningsprocessen beräknas vara klar senast 10 januari och därefter meddelas alla kandidater om beslut.

Dela:

Kontakt

Tomasz Goral

Ansvarig tränare fäktning

NIU-fäktning

073-5783759

Tomas­z.Gor­al@solna.se

Skicka meddelande till Fäktning

Relaterade länkar