Information inför reservantagning och skolstart

Fram till den 21 augusti ansvarar gymnasieantagningen i Storsthlm för all antagning och reservantagning. Nedan följer en tidplan för slutantagning och reservantagning.

Information inför skolstarten

  • Årskurs 1 har upprop i aulan kl 09:00 onsdag 21 aug
  • Årskurs 2, 3 samling i aulan kl 13:00 torsdag 22 aug

Information inför slutantagning och reservantagning

  • Antagningsbeskeden blir synliga för eleverna via deras inloggningar på www.gyantagningen.se måndag den 1 juli
  • Reservantagning 1 – resultat visas för eleverna 31 juli
  • Reservantagning 2 – resultat visas för eleverna 9 augusti
  • Från och med 21 augusti tar Solna Gymnasium över reservlistorna från gymnasieantagningen

Har du frågor gällande ditt antagningsbesked eller reservantagningen kan du kontakta Gymnasieantagningen i Storsthlm.

Telefon: 08-580 080 00

E-post: gyantagningen@storsthlm.se

www.gyantagningen.se finns telefon och besökstider.

Sökande till åk 2 och 3 söker direkt till skolan genom att skicka en ansökan till studie- och yrkesvägledare för berört program. Blanketten finns här: https://www.solna.se/skolor/solna-gymnasium/nyheter-solna-gymnasium/sa-har-gor-du-for-att-byta-till-solna-gymnasium/

Dela: