Inbjudan till informationsmöte för föräldrar till elever i årskurs 1

Välkommen till informationsmöte torsdagen den 26 september, 16.30-18.30. Kvällen börjar med samling i skolans aula och därefter träff med programlagsledare och mentorer.

Program:

16.30 Samling i aulan för samtliga föräldrar

17.00 Samling klassvis presentation av utbildningen

18.00 Samling mentorsvis (NIU-mentorer för sig)

Under mötet får du information om:

- presentation av skolledning

- vilka de undervisande lärarna är på respektive program samt hur man arbetar på programmet

- hur gymnasiet fungerar när det gäller kurser, betyg, schema, studieplaner mm

- hur kontakten mellan hem och skola fungerar

- presentation av mentorer

- närvarorapportering och studiebidrag

- ledighet under skoltid

- hjälp för elever med studiesvårigheter

Från 16.00 kan du få hjälp av skolans administratör vid problem med inloggning till Skola24.

Vi bjuder på kaffe i skolans cafeteria.

Hjärtligt välkommen!
Skolledningen

Dela: