En hilsen fra Danmark!

Elever från Solna gymnasium har tillbringat en vecka i Solnas vänort Gladsaxe utanför Köpenhamn där har de deltagit i ett nordiskt samarbete.


Foto: Solna stad

Sju elever från Solna gymnasium har de deltagit i ett nordiskt samarbete tillsammans med elever och lärare från Danmark, Finland och Estland. Projektet (Nordplus) har berört frågor om hur det är att vara ungdom i olika nordiska länder, få olika perspektiv på integration och ta fram idéer och förslag på hur en kommun på bästa sätt kan ta emot flyktingar och nå en bättre integration.

Eleverna går i årskurs två på det samhällsvetenskapliga programmet med inriktning beteendevetenskap och utbytet är en del av deras utbildning. Eleverna har under veckan bott hos olika värdfamiljer vilket har varit "utmanande och lärorikt". Nästa år fortsätter utbytet med besök i Estland och Finland. Projektet avslutas våren 2019 då med Solna gymnasium som värd.

"Vi har haft en utmanande, utvecklande och kul vecka!!"

/Jonas Egervärn Programrektor & Lars Nilsen

Dela: