Elevintervju NIU Basket

ELEVINTERVJUER

Soufia, årskurs 3

- Varför valde du Samhällsvetenskapliga programmet på Solna gymnasium?
SO var mitt favoritämne i grundskolan, i framtiden vill jag arbeta med något som har med samhället och samhällsfrågor att göra.

- Vilka är fördelarna med att läsa Nationell idrottsutbildning (NIU)?
När man tränar på elitnivå är det svårt att få till extraträning och då är det en utmärkt idé med NIU där man kan kombinera idrottsutbildning med studier.

- Vad händer på ditt program?
Främst arbetar vi med gymnasiearbete just nu. Jag arbetar med en samhällsvetenskaplig rapport rörande trygghet och terrorism. Ämnet är intressant eftersom alla mina kurser integreras i detta arbete.

- Vilka är dina framtidsplaner?
Jag vill plugga vidare på college, jag vill spela basket och fortsätta studera. Mitt mål är att hela tiden vidareutvecklas. Jag vill fortsätta spela basket och så småningom kombinera det med någon intressant inriktning i arbetslivet.

- Har du något tips till en blivande elev?
Det underlättar verkligen mycket om du kämpar från start, redan i årskurs 1, då har du bra kunskaper som utgångspunkt för kommande studier. Tiden går väldigt fort, kom igång från start och glöm inte att ha kul.

- Kan du rekommendera Solna gymnasium till andra elever?
Jag rekommenderar skolan, för mig som idrottare har det fungerat väldigt bra. Helhetsupplevelsen för mig som elev är att min utbildning är organiserad på bästa sätt för att jag ska få mesta möjliga utveckling.

Olle, årskurs 2

- Varför valde du Barn- och fritidsprogrammet på Solna gymnasium?
Att välja Solna gymnasium var en självklarhet för mig. Barn- och fritidsprogrammet med inriktning fritid och hälsa, är en utbildning som inriktar sig på arbete med människor och ger mig grundförutsättningar för att bli personlig tränare eller sjukgymnast.

- Vilka är fördelarna med att läsa Nationell idrottsutbildning (NIU)?
Det ger förutsättningar till träning under skoltid och gör att man håller koncentrationen uppe under resten av dagen. Tre pass extra per vecka utvecklar mig som spelare.

- Vad händer på ditt program?
Vi arbetar med ett moment i hälsopedagogik där vi studerar folkhälsa och folksjukdomar och vilken inverkan det har på samhället i stort.

- Vilka är dina framtidsplaner?
Jag vill studera vidare antingen på GIH eller på Karolinska Institutet. Ett annat alternativ är att studera på college. Vad det än blir kommer jag att fortsätta spela basket.

- Har du något tips till en blivande elev?
Ta skolan på största allvar och ha samtidigt roligt. Tiden går enormt snabbt.

- Kan du rekommendera Solna gymnasium till andra elever?
Absolut, här får man bästa möjliga förutsättningar att kombinera studier och idrott.

Dela: