Elever blir EU-parlamentariker i Strasbourg för en dag

En klass i årskurs 3 på Solna Gymnasium har vunnit tävlingen Euroscola och som vinst väntar en resa till Strasbourg och EU-parlamentet i april. Tävling anordnas av EU-parlamentet för att motivera och inspirera gymnasieungdomar i de olika EU-länderna att sätta sig in frågor och sprida kunskap om EU.


Foto: Solna stad

Klassen har vunnit en resa till EU-parlamentet i Strasbourg och kommer den 4 april att delta i en session – det vill säga att eleverna får testa på att bli EU-parlamentariker för en dag och diskutera aktuella frågor med gymnasieelever från de andra EU-länderna.

- Eleverna läser kursen Rätten och samhälle samt momentet EU-rätt och har gruppvis utvecklat varsin idé och sedan genomfört olika aktiviteter på skolan som har gått ut på att väcka intresse för EU- frågor och sprida kunskaper om EU till andra elever, säger Vladimira Kamari lärare på Solna Gymnasium.

Elevarbeten inom projektet

Eleverna i klassen har arrangerat många olika aktiviteter på skolan. Bland annat en Kahoot– tävling om hur EU är uppbyggt där vinnarna från de olika klasserna möts i en final i aulan. Några elever har skapat en tipspromenad och en grupp genomförde fyra-hörnsövningar om EU:s migrationspolitik. En grupp kommer att spela in små filmer inför EU-parlamentsvalet och en grupp spelar in en podd där de diskuterar ett ämne varje gång.

Juryns motivering

"I ett mycket ambitiöst projekt har eleverna på Solna Gymnasium arbetat för att öka kunskaperna om Europaparlamentet och EU. Eleverna har i sex olika projekt på ett innovativt och nydanande sätt väckt intresse och skapat debatt om aktuella frågor som avgörs på EU-nivå. Sociala medier är ett viktigt inslag i projektet men även möten mellan elever med en frågetävling, en tipsrunda om EU och en "EU-lek". Projektet har varit mycket kreativt med en tydlig koppling till EU."

Läs mer om tävlingen Euroscola hos Europaparlamentet

Dela: